Sterownik 1 pompy "SP-8B"-sterowanie sygnałem 4...20mA Zobacz większe

Sterownik 1 pompy "SP-8B"-sterowanie sygnałem 4...20mA

571,95zł brutto 465,00zł netto

Sterownik „SP-8B” przeznaczony jest do sterowania jednej pompy sterowanej sondą hydrostatyczną lub przetwornikiem ciśnienia z wyjściem 4…20mA. 

Więcej szczegółów

Towar dostępny
Napięcie zasilania ~230V AC ( styki 1-2 )
Wyjścia sterownicze wyjście przekaźnikowe –zwierne, obciążalność 5A/240V AC styki 3-4 - do sterowania stycznika pompy,
Wejścia sterownicze 4 wejścia (styki 14…17) – beznapięciowe - stykiem zwiernym lub rozwiernym do zacisku wspólnego dla tych wejść –styk 18 ( masa)
Wejście ster. analogowe 4…20mA – możliwość podłączenia przetwornika w wersji 2-przewodowej lub 3-przewodowej,
Pobór mocy < 4 VA

Zastosowanie

Sterownik „SP-8B” przeznaczony jest do sterowania jednej pompy sterowanej sondą hydrostatyczną lub przetwornikiem ciśnienia z wyjściem 4…20mA. Sterownik wykonany
jest w trzech następujących wersjach :

 • SP-8B/P - zastosowanie dla 1-pompowej przepompowni ścieków sterowanej sondą  hydrostatyczną z wyjściem 4…20mA. Współpraca z sondą o zakresie pomiarowym  0…4m lub 0…10m. ( rozdzielczość pomiaru 10cm.)
 • SP-8B/S - zastosowanie dla pompy głębinowej zabezpieczonej przed suchobiegiem  sondą hydrostatyczną z wyjściem 4…20mA. Współpraca z sondą o zakresie pomiarowym 0…10m. ( rozdzielczość pomiaru 10cm.), lub 0…50m : 0…100m ( rozdzielczość  1m.),
 • SP-8B/H - zastosowanie dla pompy hydroforowej sterowanej przetwornikiem ciśnienia ( z wyjściem 4…20mA) zainstalowanym na zbiorniku wody ciśnieniowym, współpraca z przetwornikiem ciśnienia o zakresie  0…9,9 Bar, lub na zbiorniku otwartym – sonda  hydrostatyczna o zakresie 0…10m ( rozdzielczość pomiaru 10cm.)

Sterownik „SP-8B/P” przeznaczony dla  1-pompowej przepompowni ścieków lubdla pompy głębinowej  „SP-8B/S”  realizuje następujące funkcje :

 • sterowanie pompowni sondą hydrostatyczną z wyjściem 4…20mA,
 • wyświetlacz LED aktualnego poziomu ścieków 0…9,9m, [lub wody w studni np. 0…99m]
 • programowanie z klawiatury poziomu załączenia [Pg] i wył. [Pd] z rozdzielczościąco 10 cm. [ dla sond o zakresie pomiarowym powyżej 10m rozdzielczośc co 1m]
 • programowanie z klawiatury poziomu max [Pmax] co 10cm. lub co 1m j.w.( sygnalizacja alarmu),
 • praca pompy w układzie automatycznym lub ręcznym,
 • zabezpieczenie przed suchobiegiem przy pracy automatycznej i ręcznej dodatkową sondą pływakową dla przepompowni  np. MAC-3, (styki 14-18 Pmin.) lub sondami konduktometrycznymi np. typu „SW-1” w studni,
 • sygnalizacja alarmu w przypadku awarii pompy,
 • wyjścia do zewnętrznej sygnalizacji alarmowej,
 • przycisk kasowania alarmu zewnętrznego,
 • przyciski sterowania „start” – „stop” w układzie pracy ręcznej,
 • wizualizacja optyczna na płycie czołowej stanu pracy pompy i aktualnego poziomu ścieków,
 • przekaźnikowe wyjścia do monitoringu dla stanu „alarm” i „poziom max.”,

Sterownik „SP-8B/H” przeznaczony do sterowania 1-pompy poprzez przetwornik ciśnienia zainstalowany na zbiorniku hydroforowym realizuje następujące funkcje :

 • sterowanie pompy przetwornikiem ciśnienia o zakresie 0…10 Bar., lub sondą hydrostatyczną o zakresie 0…10m  z wyjściem 4…20mA,
 • wyświetlacz LED aktualnego ciśnienia wody 0…9,9 Atm., lub poziomu wody w zbiorniku 0…9,9m.
 • programowanie z klawiatury ciśnienia lub poziomu załączenia [Pd] i wyłączenia [Pg] z rozdzielczością co 0,1 Atm. lub co 10cm.
 • programowanie z klawiatury ciśnienia lub poziomu  max [Pmax] ( sygnalizacja alarmu),
 • praca pompy w układzie automatycznym lub ręcznym,
 • wejście na oddzielne zabezpieczenie przed suchobiegiem przy pracy automatyczneji ręcznej np. z sond konduktometrycznych w studni ( styki 14-18 )
 • sygnalizacja alarmu w przypadku awarii pompy, przekroczenia max. ciśnienia, poziomu,
 • wyjścia do zewnętrznej sygnalizacji alarmowej ,
 • przycisk kasowania alarmu zewnętrznego,
 • przyciski sterowania „start” – „stop” w układzie pracy ręcznej,
 • wizualizacja optyczna na płycie czołowej stanu pracy pompy i aktualnego ciśnienia,
 • przekaźnikowe wyjścia do monitoringu dla stanu „alarm” i „ciśnienie max.”,

Opis konstrukcji

Konstrukcja urządzenia umożliwia montaż na szynie 35mm. Na płycie czołowej znajduje się 5 diod świecących sygnalizujących  stan pracy sterownika, wyświetlacz pokazujący aktualny poziom ścieków lub ciśnienie , dwie diody „m” i „Atm”, z których świeci się jedna – pokazująca wyświetlaną wielkość i jednocześnie wersję sterownika.

Z lewej strony znajdują się 3 przyciski służące do zmiany lub pokazania nastaw  dwóch progów sterowniczych pompy „Pd” i  „Pg” i  wartości max. ( alarmowej) „Pmax”, pod wyświetlaczem dwa przyciski do zmiany nastaw w dół lub w górę▼▲, które podczas pracy ręcznej służą także do zał/wył. pompy (▲ start - ▲stop)

Informacje techniczne

Opis wejść:

 • jedno wejście (rozwierne)– zabezpieczenie przed suchobiegiem (styk 14) aktywne przy pracy automatycznej i ręcznej  ( dla przepompowni ścieków np. sonda pływakowa typu MAC-3, dla pompy hydroforowej/głębinowej np. głowica „G- na rurociągu ssawnym lub sondy konduktometryczne.
 • dwa wejścia do wyboru trybu pracy 3-pozycyjnym przełącznikiem „A-0-R” praca automatyczna  (styk 17)    lub ręczna ( styk 16)
 • jedno wejście do potwierdzenia pracy pompy  -styk 15 ( styk zwierny, pomocniczy stycznika pompy)
 • wyjścia sygnalizacyjne: jedno wyjście tranzystorowe do zewnętrznej sygnalizacji alarmowej (styki 6-7) – do podłączenia buzzera ( max 10mA), lub korzystając z zewnętrznego zasilacza można podłączyć sygnalizator optyczno-dźwiękowy ( 5-6) –max.obc. 12V/DC; 0,3A. : dwa wyjścia do monitoringu ( przekaźnikowe zwierne ) max. obciążalność styków 30V AC/DC  1A

- styki 8-9 - Pmax. ( poziom lub ciśnienie max.) - styki 8-10
- alarm ( awaria ogólna)

Napisz opinię

Sterownik 1 pompy "SP-8B"-sterowanie sygnałem 4...20mA

Sterownik 1 pompy "SP-8B"-sterowanie sygnałem 4...20mA

Sterownik „SP-8B” przeznaczony jest do sterowania jednej pompy sterowanej sondą hydrostatyczną lub przetwornikiem ciśnienia z wyjściem 4…20mA. 

Napisz opinię

18 innych produktów w tej samej kategorii: