Sterownik 2-4 pomp "SP-71C"-ster. przetwornikiem ciśnienia

918,81zł brutto 747,00zł netto

Mikroprocesorowy sterownik pomp jest przeznaczony do sterowania pracą zestawu 2...4 pomp pracujących w hydroforowych zestawach pompowych. Jest to wersja do montażu na drzwiach szafy - inna wersja SP-7C do montażu na szynie.

Więcej szczegółów

Dopłaty (brutto) za dodatkowe wyposażenie:

Cena brutto przy długości przewodu:

Towar dostępny
Napięcie zasilania 230V AC
Wyjścia sterownicze 4 przekaźnikowe zwierne
Wejście ster. analogowe 4...20mA z przetwornika ciśnienia 0..10 bar
Pobór mocy poniżej 4 VA
Wejście sond poziomu zabezpieczenie przed suchobiegiem
Regulacja czasu opóźnienia wył. 0...9sek -wyłączenie awaryjne Pmax. z wył. np. LCA
Opóźnienie zał/wył. 0...20 sek. zał/ wył. kolejnych pomp
Wymiary 72 x 72 x 89
Pozycja pracy dowolna
Max ciśnienie 10 bar

Mikroprocesorowy sterownik pomp jest przeznaczony do sterowania pracą max. czterech pomp pracujących

w hydroforowych zestawach pompowych. Sterownik współpracuje z przetwornikiem ciśnienia posiadającym sygnał wyjściowy 4...20mA ( zakres mierzonego ciśnienia 0...9,99 bar ).

Aktualna wartość mierzonego ciśnienia jest przedstawiona na wyświetlaczu (4-cyfry). Sterownik
umożliwia wybranie liczby pomp w zestawie (2...4), wybranie maksymalnej liczby pracujących pomp
(2...4), ustawienie dwóch progów sterowniczych („Pg”- wyłącz, „Pd”-załącz), zaprogramowanie
odstępu czasowego między włączaniem kolejnych pomp („t”- w zakresie 1...300 s) oraz opóźnienie
zadziałania sygnału ciśnienia maksymalnego (1...20 s). Sterownik może być wyposażony w wyjście
RS485 z protokołem modbus RTU (opcja).

Sterownik „SP-71C” realizuje sterowanie 2-4 pomp według następującego algorytmu:

 • po spadku ciśnienia poniżej dolnego progu „Pd” załącza się pompa P1, następnie po czasie „t” pompa P2 i kolejne w takich samych odstępach czasu,

 • po przekroczeniu ciśnienia górnego „Pg” nastąpi wyłączenie pomp w kolejności P4....P1 ( jeśli    pracowały cztery),

 •  jeśli ustawiony czas „t” jest większy niż 3 sekundy, to po wyłączeniu pierwszej pompy sterownik
  sprawdza ciśnienie, jeśli w okresie od 3 sekund do końca czasu „t” ciśnienie wzrośnie powyżej progu
  „Pg” to nastąpi bezzwłoczne wyłączenie następnej pompy,

 •  przykład działania algorytmu: czas „t” ustawiony jest na 20 sekund, po wyłączeniu pierwszej pompy ciśnienie na chwilę spada poniżej progu „Pg”, ale po 5 sekundach znów go przekracza, wtedy
  wyłączenie drugiej pompy nastąpi bezzwłocznie, czyli po czasie 5 sekund zamiast 20, po wyłączeniu
  drugiej pompy ciśnienie wciąż będzie monitorowane i jeśli ponownie wystąpi przekroczenie progu „Pg” kolejna pompa zostanie wyłączona przed upływem czasu „t”, w przeciwnym wypadku pompa 3 będzie pracować aż do minięcia czasu „t”.

 •  po kolejnym spadku ciśnienia poniżej progu „Pd” załącza pompa P2, a następnie po czasie „t” pompa P3 i kolejne w takich samych odstępach czasu.

 • Po wystąpieniu sygnału Pmax lub sygnału suchobiegu, wszystkie pompy zostają wyłączone.
 •  Po przekroczeniu prądu przetwornika powyżej 22 mA lub poniżej 3,6 mA pompy zostają wyłączone.

Zaprogramowany odstęp czasowy „to’’ zapobiega także równoczesnemu rozruchowi pomp po zaniku i powrocie napięcia zasilającego.

Sterownik realizuje także pracę przemienną – w każdym następnym cyklu jako pierwsza załącza się pompa, która w poprzednim załączała się jako druga. Przy trzech pompach pracujących w zestawie w kolejnych cyklach pompy będą załączane w kolejności :      P1→P2→P3    ;       P2→P3→P4   ;      P3→P4→P1.

Funkcja przemienności pomp działa jeśli czas między wyłączeniem wszystkich pomp a rozpoczęciem kolejnego cyklu załączania jest większy od ustawionego „to”( max. 20 sek.).

Możliwość odstawienia dowolnych pomp z układu pracy automatycznej np. z powodu awarii. Diody P1…P4 są zgaszone dla pomp odstawionych, mrugają dla pomp wybranych do pracy automatycznej i świecą się światłem ciągłym dla pomp mających pracować.

     Wejście na dodatkowy sygnał suchobiegu ( np. z głowicy wkręconej na rurociągu ) , z lampką informująca o wyłączeniu pomp z powodu suchobiegu.

     Wejście na dodatkowy sygnał ciśnienia Pmax. ( np. z zewnętrznego wyłącznika ciśnieniowego) – do awaryjnego wyłączenia pomp ( zapali się lampka Pmax.). Sterownik wyłączy pompy jeśli ciśnienie Pmax. trwa dłużej niż ustawiony czas w zakresie 0÷ 9 sek.

Prosty sposób programowania sterownika -cztery przyciski

Wymiary : 72 x 72 x 89

Na rysunku poniżej przedstawiono przykładowy schemat podłączenia 4 pomp.

Schemat podłączenia sterownika SP-71C

Napisz opinię

Sterownik 2-4 pomp "SP-71C"-ster. przetwornikiem ciśnienia

Sterownik 2-4 pomp "SP-71C"-ster. przetwornikiem ciśnienia

Mikroprocesorowy sterownik pomp jest przeznaczony do sterowania pracą zestawu 2...4 pomp pracujących w hydroforowych zestawach pompowych. Jest to wersja do montażu na drzwiach szafy - inna wersja SP-7C do montażu na szynie.

Napisz opinię

5 innych produktów w tej samej kategorii: