Sterownik 2-4 pomp "SP-7.1"-ster. przetwornikiem ciśnienia Zobacz większe

Sterownik 2-4 pomp SP-7C-sterowanie przetwornikiem ciśnienia

835,17zł brutto 679,00zł netto

Mikroprocesorowy sterownik pomp jest przeznaczony do sterowania pracą zestawu 2...4 pomp pracujących w hydroforowych zestawach pompowych. Jest to wersja do montażu na szynę - wersja do montażu na drzwiach szafy typ SP-71C ( oddzielny opis).

Więcej szczegółów

Napięcie zasilania 230V AC
Wyjścia sterownicze 4 przekaźnikowe zwierne
Wejście ster. analogowe 4...20mA z przetwornika ciśnienia 0..10 bar
Pobór mocy poniżej 4 VA
Wejście sond poziomu zabezpieczenie przed suchobiegiem
Regulacja czasu opóźnienia wył. 0...9sek -wyłączenie awaryjne Pmax. z wył. np. LCA
Opóźnienie zał/wył. 0...20 sek. zał/ wył. kolejnych pomp
Wymiary 71,5 x 90 x 62 ( 4 moduły na szynie DIN)
Pozycja pracy dowolna
Max ciśnienie 10 bar

Mikroprocesorowy sterownik pomp jest przeznaczony do sterowania pracą max. czterech pomp pracujących

w hydroforowych zestawach pompowych. Sterownik współpracuje z przetwornikiem ciśnienia posiadającym sygnał wyjściowy 4...20mA ( zakres mierzonego ciśnienia 0...9,99 bar ). Aktualna wartość mierzonego ciśnienia jest wyświetlona na wyświetlaczu ( 3-cyfry). Sterownik umożliwia zaprogramowanie dwóch progów sterowniczych

( „Pg”- wyłącz i „Pd”-załącz ) w mierzonym zakresie i zaprogramowanie odstępu czasowego  załączania kolejnych pomp („to”- w zakresie 1...20 sek.).

Sterownik „SP-7C” realizuje sterowanie 2-4 pomp według następującego algorytmu:

  • po spadku ciśnienia poniżej dolnego progu „Pd” – załącza się pompa P1, następnie po czasie „to” pompa P2 i kolejne w takich samych odstępach czasu,
  • proces załączania kolejnych pomp zostanie zatrzymany w przypadku wzrostu ciśnienia powyżej dolnego progu „Pd”,
  • po przekroczeniu ciśnienia górnego „Pg” nastąpi wyłączenie pomp w kolejności  P4....P1 ( jeśli pracowały cztery), każda następna pompa jest wyłączana po czasie „to”.

Proces wyłączania zostanie przerwany po spadku ciśnienia poniżej górnego progu „Pg”,

Zaprogramowany odstęp czasowy „to’’ zapobiega także równoczesnemu rozruchowi pomp po zaniku i powrocie napięcia zasilającego.

Sterownik realizuje także pracę przemienną – w każdym następnym cyklu jako pierwsza załącza się pompa, która w poprzednim załączała się jako druga. Przy trzech pompach pracujących w zestawie w kolejnych cyklach pompy będą załączane w kolejności :      P1→P2→P3    ;       P2→P3→P4   ;      P3→P4→P1.

Możliwość odstawienia dowolnych pomp z układu pracy automatycznej np. z powodu awarii. Diody P1…P4 są zgaszone dla pomp odstawionych, mrugają dla pomp wybranych do pracy automatycznej i świecą się światłem ciągłym dla pomp mających pracować.

     Wejście na dodatkowy sygnał suchobiegu ( np. z głowicy wkręconej na rurociągu ) , z lampką informująca o wyłączeniu pomp z powodu suchobiegu.

     Wejście na dodatkowy sygnał ciśnienia Pmax. ( np. z zewnętrznego wyłącznika ciśnieniowego) – do awaryjnego wyłączenia pomp ( zapali się lampka Pmax.). Sterownik wyłączy pompy jeśli ciśnienie Pmax. trwa dłużej niż ustawiony czas w zakresie 0÷ 9 sek.

Prosty sposób programowania sterownika -trzy przyciski „-” „SET” „+”

Sterownik SP-7C posiada większy zakres funkcji niż podobny model SP-7.1.

Wymiary : 71,5 x 90 x 62 ( cztery moduły na szynie DIN)

Na rysunku poniżej przedstawiono przykładowy schemat podłączenia 4 pomp. Przełącznika A-0-R umożliwia sterowanie pompy w układzie ręcznym z pominięciem sterownika.

Schemat podłaczenia 4 pomp.

Napisz opinię

Sterownik 2-4 pomp SP-7C-sterowanie przetwornikiem ciśnienia

Sterownik 2-4 pomp SP-7C-sterowanie przetwornikiem ciśnienia

Mikroprocesorowy sterownik pomp jest przeznaczony do sterowania pracą zestawu 2...4 pomp pracujących w hydroforowych zestawach pompowych. Jest to wersja do montażu na szynę - wersja do montażu na drzwiach szafy typ SP-71C ( oddzielny opis).

Napisz opinię

5 innych produktów w tej samej kategorii: