PT-1H ( IP66) -Sterowanie sondą hydrostatyczną + 2 pływaki

8 794,50zł brutto 7 150,00zł netto

Szafki sterownicze przeznaczone są do zasilania i sterowania dwóch pomp zainstalowanych na przepompowni ścieków lub wody - praca pomp sekwencyjna z przemienną. Sterowanie pomp sondą hydrostatyczną + 2 pływaki.

Dwie wersie obudowy szafy : PT-1H z tworzywa ( IP66) lub z aluminium ST-1A ( IP-65) w jednakowej cenie.

Więcej szczegółów

Dopłaty (brutto) za dodatkowe wyposażenie:

Cena brutto przy długości przewodu:

Towar dostępny Termin realizacji 10-14 dni

        Szafki sterownicze przeznaczone są do zasilania i sterowania dwóch pomp zainstalowanych na przepompowni ścieków - praca pomp sekwencyjna z przemienną.

Szafki wykonane są z tworzyw termoutwardzalnych typ PT-1H ( IP-66) , przeznaczone do zabudowy zewnętrznej ( z fundamentem ), zamykane na zamek patentowy. Szafki z fundamentem mogą być wkopane w ziemię obok przepompowni lub na postumencie. Szafki bez fundamentu mogą być montowane na ścianie w pomieszczeniach.

Druga wersja szafy w budowie aluminiowej  typ ST-1A ( IP-65)  z fundamentem lub postumentem z tworzywa. Przy zamówieniu należy wybrać wersję obudowy ( cena taka sama dla obu wersji)

        Układ sterowania pomp jest realizowany poprzez mikroprocesorowy sterownik Jazz JZ20-R31 firmy Unitronics - zainstalowany w szafie ( na drzwiach wewnętrznych). Pompy sterowane są sondą hydrostatyczną + dodatkowe 2 sondy pływakowe dla poziomów skrajnych.

Zastosowany sterownik wymaga przed uruchomieniem szafy wprowadzenia następujących parametrów :

- zakres pomiarowy zastosowanej sondy hydrostatycznej ( np. 4m lub inny),

- poziom (dolny „S1”) wyłączenia pomp ( musi być wyższy niż dolny stan pływaka Smin.)

- poziom ( środkowy „S2” ) załączenia pierwszej pompy,

-poziom (górny „S3” ) załączenia drugiej pompy – pracują obie pompy ( poziom musi być niższy

od górnego stanu położenia pływaka „Smax.” ( przelew). Nastawa poziomu S3 na 0 spowoduje wyłączenie pracy równoległej pomp – pozostanie praca naprzemienna miedzy S i S2.

Sposób programowania i odczytu nastaw i stanu pracy pomp według oddzielnej instrukcji obsługi i programowania. Zmiana parametrów w sterowniku tylko dla administratora

( wymagane hasło). Instrukcja odczytu aktualnych parametrów pracy przepompowni w dalszej części. Przeglądanie stanu pracy pomp, aktualnych nastaw i odczytów dla obsługi ( bez hasła).

Sterownik JZ20-R31

Wersja podstawowa do sterowania dwóch pomp o rozruchu bezpośrednim, opcje z rozruchem gwiazda/trójkąt lub poprzez softstarty. 

Wyposażenie i funkcje sterownicze

  • zasilanie energetyczne – kabel (przewód) 5-cio żyłowy,
  • wewnętrzne drzwi aluminiowe - z pełną wizualizacją i sterowaniem na tych drzwiach,
  • wyłącznik główny,
  • sterowanie trzema poziomami z sondy hydrostatycznej w układzie pracy automatycznej,
  • zastosowany sterownik JAZ20-R31 UNITRONIC z 2 linijkowym wyświetlaczem tekstowym,
  • zabezpieczenie różnicowo-prądowe ,
  • zabezpieczenie przed zanikiem faz zasilających oddzielne dla każdej pompy,
  • zabezpieczenie przeciążeniowe każdej pompy,
  • zabezpieczenie przed suchobiegiem ( dolny poziom S1 z sondy hydrostatycznej +pływak suchobiegu Smin.)
  • sterowanie ręczne lub automatyczne oddzielnie dla każdej pompy,
  • sterowanie ręczne z pominięciem sterownika,
  • awaryjna ( automatyczna) praca wybranej pompy w układzie ręcznym między dwoma pływakami w przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub sterownika,
  • sterowanie pomp sekwencyjne - dwa poziomy załączenia , jeden poziom wyłączenia,
  • praca pomp przemienna - praca równoległa przy wzroście poziomu mimo pracy jednej pompy,
  • poziom przelewowy ( sonda Smax. – pływak) ) – sygnalizacja stanu awaryjnego,      
  • możliwość zmiany pomp po upływie ustawionego czasu ciągłej pracy jednej – ustawiany czas od 1 do 59 minut, lub wyłączenie tej funkcji,
  • automatyczne uruchomienie drugiej pompy w przypadku awarii pierwszej,
  • zabezpieczenie przed równoczesnym rozruchem obu pomp po zaniku i powrocie napięcia,
  • wizualizacja stanu pracy przepompowni na płycie czołowej sterownika ( praca- awaria pomp, aktualny poziom ścieków, ustawiony czas pracy ciągłej, alarm, czas pracy pomp, ilości załączeń),
  • zewnętrzna sygnalizacja alarmowa,
  • licznik godzin pracy dla każdej pompy i ilości załączeń w sterowniku,
  • możliwość wypompowania ścieków poniżej dolnej sondy w układzie sterowania ręcznego,
  • grzałka elektryczna z termostatem (regulator RT-41 produkcji „ELEKTRON”),
  • gniazdo serwisowe zasilania sieciowego 230 V,

      Wyposażenie dodatkowe instalowane opcjonalnie :

  • zabezpieczenie przepięciowe,
  • pomiar prądu każdej pompy – w sterowniku poprzez przetworniki prądowe,
  • wyjścia stanu pracy przepompowni i stanów alarmowych -do zdalnej transmisji na dyspozytornię - drogą radiową , GSM lub kablową, ( moduł przekaźnikowy MP-2.17),
  • zasilanie i sterowanie czujnikiem oświetlenia zewnętrznego (automat AZ-3 ”ELEKTRON”),
  • sonda hydrostatyczna + 2 pływakowe ( np. MAC-3 )
  • przystosowanie do awaryjnego zasilania z agregatu,
  • zabezpieczenie przed zawilgoceniem silników pomp ( np. CR-2 „ELEKTRON”)
  • zainstalowanie modułu do zdalnej transmisji drogą radiową ( MTR „ELEKTRON”),
  • zainstalowanie modułu GSM z telefonem komórkowym,
  • rozruch gwiazda/trójkąt,
  • zastosowanie układów łagodnego rozruchu ( softstart),
  • wyjście komunikacyjne modbus TCP/IP(ethernet),
  • wyjście komunikacyjne modbus RTU(RS232 lub RS485),

   Do każdej szafki można zamówić wyposażenie dodatkowe wymienione wyżej, a także inne nie wymienione po uzgodnieniu warunków technicznych i finansowych.

Podana cena katalogowa szafki dotyczy wersji dla 2 pomp o mocy do 7,5KW z rozruchem bezpośrednim.

Do każdej szafki można zamówić bogate wyposażenie dodatkowe ( nie wymienione w dopłatach) np. : transformator 230/24 V + gniazdo 24V, monitoring GSM lub radiowy, amperomierze, softstarty, czujniki zawilgocenia silników, oświetlenie wewnętrzne szafy itp.
Także inne nie wymienione po uzgodnieniu warunków technicznych i finansowych.

Napisz opinię

PT-1H ( IP66)  -Sterowanie sondą hydrostatyczną + 2 pływaki

PT-1H ( IP66) -Sterowanie sondą hydrostatyczną + 2 pływaki

Szafki sterownicze przeznaczone są do zasilania i sterowania dwóch pomp zainstalowanych na przepompowni ścieków lub wody - praca pomp sekwencyjna z przemienną. Sterowanie pomp sondą hydrostatyczną + 2 pływaki.

Dwie wersie obudowy szafy : PT-1H z tworzywa ( IP66) lub z aluminium ST-1A ( IP-65) w jednakowej cenie.

Napisz opinię

13 innych produktów w tej samej kategorii: